Kürdistan’da İslami Hareketin Gerekliliği”ni Anlattı


Hak, Adalet ve Hürriyet İçin Kürdistan İslami İnisiyatifi/Azadî İnisiyatifi kurucu üyelerinden azar, Eğitimci Fikri Amedî, “Azadî Mektebi” kapsamında başlatılan dersler çerçevesinde Diyarbakır’daki İnisiyatif Merkezinde “Kürdistan’da İslami Hareketin Gerekliliği”ni anlattı.
Fikri Amedî’nin sunumundan önce Adnan Fırat, “Azadî Mektebi” kapsamında başlatılan dersler ve seminerler hakkında bilgi vererek Kürdistan İslami İnisiyatifi/Azadî İnisiyatifi Koordinatörü Adem Özcaner’in “Azadî İnisiyatifi Üzerine” konulu sunumu ile geçen hafta ilk adımı atılan bu çalışmanın önemine dikkat çekti ve ciddi bir katılım beklediklerini ifade etti.
“Kürdistan’da İslami Hareketin Gerekliliği” konulu sunumuna Besmele ile ve Fatiha Suresi’nin Kürtçe mealiyle başlayan Fikri Amedî, Peygamberlerin mesajlarındaki ortak noktalara dikkat çekerek Onların izlerinde olduklarını belirtti.Yazar, Eğitimci Fikri Amedî, sunumunda şunları dile getirdi:“Hazreti Muhammed’in mesajı, Emeviler dönemindeki derin yapılanmadan dolayı yeryüzünün tamamına hakim olamadı. Yüce Allah’ın Peygamber vasıtasıyla bildirdiği mesaj, salih insanların çabalarıyla günümüze kadar geldi. Bu mesajı tahrif edemeyenler unutturmaya çalıştı.Müslüman Kardeşler Hareketi’ne kadar Müslümanlar, İslami Hareket anlamında örgütlü bir yapı oluşturmadılar.Osmanlı ve İran’ın zayıflamasıyla emperyalist güçler İslam topraklarını işgal etti. Tasavvuf hareketleri, Berzani, Berzenci, Şeyh Said tepkisel olarak ortaya çıktı. Bir direniş ruhu oluşturulmakla birlikte başarı sağlanamadı.Molla Mustafa Berzani, Kürdistan dağlarında mollaların başkanlığında Şeriat Mahkemeleri kurmuştu. Berzani’nin yanında her zaman bir müezzin vardı.İslam Dünyasında uzun süre çağdaş anlamda İslami Hareket mücadelesi ve misyonu ortaya konamadı. İslami Hareket ile ilgili eserler Mısır, İran ve Pakistan kaynaklıdır.İSLAMİ HAREKET KUR'AN MERKEZLİDİRİslami Hareket’te bütün felsefe ve hareket Kur’an merkezlidir. İslami Hareket Kur’an ve Sünnet’e aykırı olamaz fakat farklı yorumlar olabilir. Oluşturulan bir hareket İslam’ın tamamı değildir. Bir hareket eleştirilince bu, İslam’ın eleştirisi anlamına gelmez.İslami Hareket’te hedef, iktidarı elde etmek olmuştur. İslami ilkelerin uygulanması için bir otoriteye ihtiyaç vardır.İslami Hareket’te İslam ahlakına uyulmalı. İslami Hareket, İslami olmasının gereği olarak tavizsiz olmalıdır. Hazreti Peygamber dini konularda taviz anlamına gelecek bütün teklifleri reddetmiştir.ÖNCELİKLE KENDİ SORUNLARINIZI ÇÖZMEYE ÇALIŞMALISINIZİslami Hareket evrenseldir. Dünya Müslümanlarının acılarına, sorunlarına bigane kalamazsınız ancak öncelikle kapınızın önünü temizlemelisiniz, kendi sorunlarınızı çözmeye çalışmalısınız. Ümmetçilik, kendini unutmak şeklinde de anlaşılabilmiştir. Kendi sorunlarımızla ilgilenirken, onları çözmeye çalışırken ırkçılık, milliyetçilik ithamlarıyla karşılaşabiliriz. Türk Müslümanlar, Kürdleri ümmetçilikle susturmaya çalışmışlardır.İslami Hareket’te tek kişinin mutlak söz sahibi olması yerine şura, danışma esas alınmalıdır.İslami Hareket mezhepçi olmamalı. Mezhepçilik nedeniyle İslam Dünyasında kan gövdeyi götürüyor, masumlar öldürülüyor. İslami Hareket ırk, soy üstünlüğü taslamaz.BAŞARI İÇİN ÖRGÜTLÜ HAREKET GEREKİYORBaşarı için, bireysel çalışmalar yerine örgütlü hareket gerekiyor. Bulunulan mekanda, ülkede bütün sorunlara dair çözüm perspektifi geliştirilmeli, toplumun her kesimi örgütlenmeli. Hedefler belirlenmeli, rotasız bir gemi gibi olmamalı. İslami Hareket’te temel hedef Allah’ın rızası olmalı. Belli bir program hazırlanmalı. Peygamberin hayatından ilhamla belli bir mücadele metodu izlenmeli.Sivil, masum insanları katleden bir hareket İslami Hareket olamaz.İslami Hareket’te bir lider ve şura olmalı. İslami Hareket açık, şeffaf olmalı. Bir ıslah ve inşa hareketi olarak, İslami olmayan batıl inanç ve yanlış davranışların izalesine çalışmalıdır.KÜRDİSTANİ İSLAMİ HAREKET KENDİ GÜNDEMİNİ OLUŞTURMALIKürdistani İslami Hareket kendi gündemini oluşturmalı, toplumu yönlendirici konumda olmalı.İslami Hareket inkılabi, devrimci olmalı; köklü bir değişimi esas almalı.Seyyid Kutub İslami Hareketi şöyle tanımlar: İslami Hareket; Tevhidi temele dayalı, toplumsal hedefi ve programı olan, evrensel, hayatı tüm yönleriyle kuşatıcı, ilkeli, inkılapçı, açık ve örgütlü bir yapının adıdır.Kürdler arasında İslami Hareket oluşturulamadı ve sorunlara çözüm üretilemedi. Bir Kürd için Kürdistan, tabii ve tarihi olarak yaşadığı yerdir. Sorumluluk sahibi her Müslümanın ve İslami kurumun soruna sahip çıkması ve bir hareket oluşturması gerekiyor.1980’den bugüne Kürd hareketlerine Türklerin katkısı bir elin parmaklarını geçmez. Kürdler ise Türk hareketleri içinde yer alıyor. Devlet-i ebed müddet anlayışına sahip Türkler, kendilerini Kürdlerin önünde görmek ister, Onları rehber olarak görmek istemez. Bu nedenle Bediüzzaman Said-i Kürdi’yi Kürd kabul etmeme, Arab görme eğilimindeler.Bir toplumda kim sorunlara sahip çıkarsa onların ortaya koyduğu kimlik benimsenir. Filistin’de önce sol bir hareket ortaya çıktı, sonra İslami Direniş Hareketi HAMAS kendini gösterdi. HAMAS ile İslami kimlik güçlendi.İslami Kürd Hareketinin ortaya çıkmasının önünde, Müslüman ve Kürd kimliğinin Türkler tarafından çelişki olarak sunulması rol oynamıştır. Bununla birlikte Kürdler arasında İslami Hareketin bulunmaması aleyhlerine kullanılmıştır. Oluşturulacak bir Kürdistani İslami Hareket bu algıyı yıkacaktır. Siz kendinize, sorunlarınıza sahip çıkmazsanız kimse sahip çıkmaz. Minnet altına girmeye gerek yoktur. ‘Gelin, bizim sorunlarımızı siz çözün’ dememek lazım. Müslüman Kürdler’in Kürd Sorununa sahip çıkması, Türk ve Kürd farklı kesimlerce eleştirilebilir fakat buna takılmamak lazım. İnsanlar kendi asli kimlikleriyle bir araya gelebilirler. Ortadoğu’da her kavim, her millet kendi kaderini özgürce tayin edebilmeli. Ümmeti oluşturmak için özgürlük gerekiyor.KÜRDİSTANİ İSLAMİ HAREKET, EZİLEN HALKLAR İÇİN BİR MODEL OLUŞTURACAKTIRKürdistan’da İslami Hareket, ezilen halklar için bir model oluşturacaktır. İslami Hareket mazlumdan, ezilenden yana olmalı. Devletçilik, sağcılık tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.Kürdistani İslami Hareket, somut, gerçek, güncel meselelere yoğunlaşarak bir fıkıh, bir hukuk oluşturacaktır. Hilful Fudul anlayışı ile farklı kesimlerin birliği, beraberliği sağlanacaktır. Alevi, Ermeni, Yezidi’yi rencide etmeyen, ötekileştirmeyen bir dil kullanılmalıdır.”Kürdistan İslami İnisiyatifi/Azadî İnisiyatifi’nin, “Azadî Mektebi” kapsamında başlattığı dersler ve seminerler çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik soru-cevap ve Fikri Amedî’nin Kürtçe duası ile sona erdi.27 Ocak Pazar günü saat 13:30’da başlayan etkinliğe seçkin bir topluluk katıldı ve sunumu büyük bir dikkatle dinledi.(inisiyatifazadi.com)


Kaynak: http://www.haberdiyarbakir.com/fikri-amedi-kurdistanda-islami-hareketin-gerekliligini-anlatti-56725h/#ixzz2pj0BVD7e