Îsmaîlê te kî ye


Îsmaîlê te kî ye?

Ya jî çi ye?
Ma meqama te ye? Ya jî rûmeta te ye?
Ma şûna te ye? statuya te ye  ? Ya jî meslega te ye?
Ma perê te ye ? Yan rezê te ye? Yan xanîyê te ye? Ya jî  otomobîla te ye?
Ma maşûqê te ye? Yan Malbata te ye?
Ma ruhanîyeta te ye? Yan alimtîya teye? Ya jî kincê te ye?
Ma navê te ye? Yan nav u dengê te ye? Ya jî şuhreta te ye?
Ma canê te ye? Yan ruhê te ye?
Ma xortanîya te ye? Yan xweşikîya te ye?
Ma ez ji ku dizanim?
Ancax tu bi xwe bi vêya zanibî
Her çi û kî dibe bila bibe peywîste tu bixwe wî bînî Mînayê û ji bo qurbanê hilbijêrî.
Ez ancax dikarim elametê wê ji te re bibêjim.
(Elametê wan tiştê) te di rêya bawerîyê de zeîf dixîne, Tu yê ku diçî, bo seknê bangî wî dike,
Hemu tişê ku di rêya mesûlîyetê de te dixîne gumanê, ên te bi xwe ve girê dide û dide sekinandin, girêdayîya dil, ewê ji bihîstina peyamê re dibe asteng û ê nahêle tu heqîqetê îtîraf bikî, ê te gazî firarê dike,  ên te bizorê ber bi îzah û şîroveyên meslehetkar re dikşîne û evîna wê te kor dike.
Tu Îbrahîmî! Û zaafa  te ya Îsmaîlî dibe ku te di destê  Îblîs de bike pêlîstik
Di jîyana te de tiştekî wek rûmetê, rêzdarîyê, îftîxarê û li ser girê fezîletê heye ku ji bona ku tu wî bi dest xwe bixînî  dibe ku tu ji dîharê gir werî xwarê û ji bo ku wî ji destê xwe dernexînî, hemu qezencên xwe yên Îbrahîmî hinda bikî
Ew ê îsmaîl e. Mumkune ku îsmaîl bibe şexisek yajî tiştekî din, dibe ku rewşek, pozîsyonek,  xaleka zaafê.
Ya evde Xwedê ê ku ji Heq re teslîm buye!
Tiştê ku heqîqet ji te dixwaze, a ev tişt e.
Ev e daweta bawerîyê, peyama rîsaletê
Ev mesûlîyeta te ye, ey însanê mesûl!
Ya bavê îsmaîl!
Îsmaîlê xwe bikuje!
Bi destê xwe bike Qurban!

Ji 'Elî Şerîatî werger: Fikrî Amedî

Türkçesî:  

"Senin İsmail'in kimdir?
Veya nedir?
Makamın mı? Onurun mu?
Mevkin mi? Statün mü? Mesleğin mi?
Paran mı? Evin mi?Bağın mı? Otomobilin mi?
Ma'şukun mu? Ailen mi?
İlmin mi? Rütben mi? Sanat ve maharetin mi?
Ruhaniyetin mi? Alimliğin mi? Elbisen mi?
Adın mı? Namın mı? Şöhretin mi?
Canın mı? Ruhun mu?
Gençliğin mi? Güzelliğin mi?
Ben nereden bileyim?
Bunu sen kendin bilirsin.
Her ne ve kim ise onu sen kendin minaya getirmeli ve Kurban için seçmelisin.
Ben sadece onun alametlerini sana söyleyebilirim.
Seni iman yolunda zayıflatan, "gitmek"te olan seni "kalma"ya çağıran,
Seni "sorumluluk" yolunda şüpheye düşüren, seni kendine bağlayan ve
alıkoyan, gönül bağlılığı,mesaj işitmene, hakikati itiraf etmene izin
vermeyen, seni firara çağıran, seni maslahatçı izah ve yorumlara sürükleyen ve aşkı,seni kör eden her şey…
İbrahimsin! Ve İsmaili zaafın seni İblis'in oyuncağı haline getirebilir.
Hayatında şeref, saygınlık, iftihar ve faziletin doruklarında bir tek şey
vardır ki onu elde etmek için zirveden inebilir onu kaybetmemek için bütün
İbrahimi kazanımlarını yitirebilirsin:
O İsmailindir. İsmailinin bir şahıs veya başka bir şey olması mümkündür; bir
durum bir konum, bir zaaf noktası olması imkan dahilindedir.
Ey "Hakk'a teslim olan", "Allah'ın kulu"!
Hakikatin senden istediği şey, işte budur.
Budur "imanın daveti", "risaletin mesajı".
Bu senin sorumluluğundur, ey "sorumlu insan"!
Ey "İsmail'in babası"!
"İsmail'ini öldür"!
"Kendi ellerinle kurban et!"

Alî Şerîatî