Kayıtlar

Qîymeta Mal û Mulkê Însan Bi Qasî Du Tas Av e

Wextekê padîşahek hebu. Bi dewlemendîya xwe, di dinyayê de bi nav û deng bu. Padîşah di ku de biçuya, xezîna xwe jî, bi xwe re dibir. Dema însanan dihate li xezîna wî temaşe dikir pirr pê kêfxeş dibu û bi nêrîn û heyranîya mirovan zêde zêde mesud û bextîyar dibu. Li der û dora vî hukumdarî gelek peya û zilamê wî hebun. Di nav wan mirovan de însanekî zana hebu û yekane dostê wî jî ew bu. Rojekê pirsekê ji vî mirovê zana dike dibêje: “Tu bi îlmê erd û esmanan mijul dibî. Li se rûyê erdê însanên padîşah jî, şervanên bi hêz û quwet jî tên bi te dişêwirin û li benda peyvek te ya bi xêr in. Niha ez fikrê mirovekî wek te meraq dikim. Gelo tu di derheqê hukumdarî û hebuna min de çi difikirî?”

Aqubeta Malê Dinyayê

Kürdler, Devletlerin Sistem İçi Kısır Tartışmalardan Uzak Durmalıdır

Tirsa Dilê Me

İslami Cemaatler Varlık Gayelerini Kendi Elleri İle Yok Ettiler

Azadî Xewna Mêrxasan e

Dema Hatine Îdamkirin Peyvên Serokên Kurdan Ên Dawîn

Türkiye İslamcılığı

Kürt illerinde ‘Suriyeliler’e vatandaşlık’ sorusu

Fikri Amedi'den duyarlılık çağrısı

Gel Bi Zimanê Xwe dibin Millet

Kurtarıcılardan Kurtulunca Kurtulacağız

İslamsız İslamcılık İle Nereye Kadar?

Rojî - 5

Rojî - 4

Rojî - 3

Rojî - 2

Rojî - 1

Güce Tapıcılık Zulmü Meşrulaştırıyor

Esasên Dozê

Kürdistan’ı İdeolojilere Kurban Etmek

Şîret û Nesîhetên Hekîmê Loqman

Çil Hedîs