HÛN Bİ XÊR HATİN MALPÊRA MİN

Bibêje: “Nimêja min, îbadeta min, jiyana min û mirina min, ji bo wî Xwedayê Rebbê alemê ye.” (EN'AM; 162)
QUR'ANA KERİM

QUR'ANA KERİM
Werger: Fikri amedî

31 Ara 2015

Kürdistan’ı İdeolojilere Kurban Etmek

Kürd sorunu tarihsel gerçeklerin ışığında ve kendi özgün koşullarında ele alınması gereken bir sorundur. Bu sorun kendine has koşullarla ele alınmadığı taktirde beraberinde yeni sorunlar ve problemler doğurmaktadır yada doğal sürecinden saparak yeni mecralara sürüklenmektedir. Yüzlerce yıldır katlanarak günümüze gelmiş bir sorunu çok basit siyasal söylemler ve ideolojik argümanlarla çözmeye çalışmak soruna çözüm üretmediği gibi sorunu daha da içinden çıkılmaz bir hüviyete büründürmektedir.

16 Ara 2015

Esasên Dozê

1- EM DİLVEKİRÎ NE
Em li ser xwe wezîfe dizanin û ji ber vê yekê metodên xwe li ber çavan radixînin û bê veşartin û dizî doza xwe ji herkesî re dibêjin.
Doza me ji tîrêja tavê nûranîtir, ji gewrbuna sibehê vekirîtir û ji ronahîya rojê bi şewqtir e.

Açe Sumatra Örnekliğinde Kürdistan Meselesinin Çözümü

Türkiye’deki Kürt sorununa benzer dünyanın birçok farklı coğrafyasında bölgesel bazda etnik temeli sorun ve problemler yaşanmaktadır.  Bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla her ülke kendi, sosyo-ekonomik yapısına göre çözüm yollarına baş vurmuş ya da bu yolda bir çaba içerisine girmiştir.  İngiltere Kuzey İrlanda ile, İspanya Basklar ile, Sri Lanka Tamiller ile Filipin Mindanao  ile Güney Afrika’daki siyahiler ise beyazlar ile yaşadıkları problemlerini  uzun süren inişli ve çıkışlı müzakereler sonucunda belli bir çözüme kavuşturma iradesini gösterebilmişlerdir.

Çêrokên Azadîyê 3

Nûşîrewan û Kund
Nûşîrewan hikumdarekî Îranê ye ku bi edaleta xwe meşûr e. Gava nû derkete ser text, li hemberî xelkê wusa zalim û xeddar bu û wusa li pêy zewk û sefa xwe diket ku millet êdî ji canê xwe aciz bubu. Dengê yekê derketa hema serê wî jêdikir. Nûşîrewan rojekî bi maîyeta xwe ra derdiketibu nêçîr ê. Li balê wezîrekî jîr û zana hebu. Di nêçîrê de ew û wezîr ji qefle qetîyan û çun ser avekî pîya bun. Demekî li ser avê îstîrhet kirin. Gava li ser hêşînayîyê rudiniştin, du kund hatin cem wan li ser gulîyekî darê venaştin û xwendin.

Mazlumların Zalimleşmesi

Allah u Teala Kur’an-ı Kerimde: “Biz istedik ki yeryüzünde ezilenleri önderler ve varisler yapalım.” (Kasas 5) buyurmaktadır.
     Tarih boyunca tüm siyasi ve politik hareketler önceleri ihlas ve samimiyet ile iyi niyet ve toplumun yararını gözeterek yola çıkarlar. Kitleleri özgürlük, adalet, eşitlik ve hukukun üstünlüğü söylemleri ile harekete geçirirler ya da devrimler gerçekleştirerek onları iktidara taşırlar. Aşağı yukarı tüm mazlumlar da bu niyetle bu siyasi kalkışmaları desteklerler, bu uğurda canlarını feda ederler.

9 Ara 2015

Çêrokên Azadîyê 2

Padişah û Kewê Gozel
Dibên rojekî padîşahak bi tebdîlî qiyafet li sûka çûçikan digere. Nêçîrvanan çûçikê ku girtibun anîbun sûkê û hinek kesan jî çûçikê xwe yên kedîkirî dofrotin.
Çavê padîşah bi kewê gozel dikeve.
Li ser qefesên hinek kewan dinivisîne ku heba wan bi yek zêrekî ye.
Lê di qefesek din de kewek hebu ku bihayê wê 300 zêr bu. Kewê ku buhayê wê 300 zêr e bala padîşah dikşîne. Ji xwedîyê kew dipirse:

Karşıtlık Siyaseti Çıkmaz Sokaktır

Günümüzde bir çizgisi, bir fikri olan kişiler ne yazık ki çok azaldı. Okumadan, yazmadan, düşünmeden, ölçüp biçmeden konuşan; cahil cesaretiyle hareket eden, bilmediğini bilmeyen, bilmedikçe azgınlaşarak sağa sola saldıran fikir fukaralığının tavan yaptığı bir dönemde yaşıyoruz.
     Bu fikir ve düşünce üretememe fukaralığı, beraberinde siyasette ve politikada da siyaset üretememe fukaralığına dönüşmüştür. Birçok birey, hareket ve parti siyaset üretemediği için siyaseten varlıklarını ve meşruiyetlerini kendilerine rakip gördükleri, yapıların karşıtlığı üzerinden yapmaktadır. Hal bu olunca bu parti, grup ve yapılar siyaset dışı yollara tevessül edebilmekte, farklı yollara girebilmektedirler.

20 Kas 2015

Çêrokên Azadîyê 1

Dibêjin li gundekî rojekê kera gundiyekî dikeve bîrek kûr û teng. Gundî dora bîrê re diçe û tê  lê bi bêçaretî dike nake nikare kerê ji bîrê derbixîne. Zire zira kerê agir berdide kezaba vî gundîyî.
Dawîya dawîn gundî biryarê distîne û ji xwe re wuha dibêje:
Jixwe ker pîr buye û  êdî bi kêrî min jî nayê di alîyê din de jî peywiste  bîr bê girtin. Paşê gazî gundîyan dike û tev bi hev re despêdikin bîrê tije ax dikin.
Dema gundî axê davêjin bîrê ker rewşê fam dike û ji berê bêtir zirîna xwe zêde dike. Paşê bi awayekî sosret ker dev ji zirînê berdide.

19 Kas 2015

Yemin Krizi mi, Statükonun Dayatmacı Zihniyeti mi?

Türkiye Meclisinin (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan 26. Dönem Milletvekili yemin töreninde HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, yemin metnini okumadan önce Kürtçe; "Bi hevîya aşîtî kî bi rûmet û mayînde" (Onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla)  diyerek yemin metnini okudu. Daha sonra Zana, yemin metnindeki "Büyük Türk milleti" sözleri yerine "Büyük Türkiye milleti" ifadesini kullandı. Meclis Başkanı Deniz Baykal bu ifadelerin değiştirilmesi nedeniyle yemin metninin aynen okunmadığını söyleyerek itiraz etti. Baykal, Zana'yı yemini tekrar etmesi için kürsüye geri çağırdı. Zana bu çağrıya uymadı ve tekrar yemin etmeyeceğini söyleyerek meclisi terk etti.

14 Kas 2015

Tobe û îstîxfar

Însan, bi xuluqandina xwe hem dikare qencîyê û hem dikare neqencîyê bike. Ji ber vê yekê car carna bi zanebun yan jî bi nezanebun gunehan dike. Di vê mijarê de Qur’an wuha dibêje:
Xwedê tu carî şirîkatiya ku jê re bê kirin efû nake. Lê ji van gunehan pê ve kîjanê bixwaze efû dike. Kî ji Xwedê re şirîkan çêbike, ew ketiye nava delaleteke mezin.  (Nîsa, 4/116)
Xwedê Teala di vê ayetê de ferman dike ku ji xêynî şîrkê ger bixwaze her gunehî dikare effu bike. Dîsa di vê xisûsê de Xwedê Teala wuha ferman dike:
 “Gelî ew ên bawerî anîne! Ji Xwedê re bi tobeyeke nesûh (ji dil û yeqîn) tobe bikin. Dibe ku Xwedê Teala xerabiyên we binixume û we têxe cenetên di binî de çem diherikin.(Tehrîm, 66/8)

13 Kas 2015

Silvan’da İnsanlık Can Çekişmektedir

  Dikran’ın, Jüstinyen’in, Mervan B. Baz’ın ve  Selahaddin’in şehrinde, bugünlerde yine kara bulutlar dolaşmaktadır. Tıpkı tarihinin her döneminde yaşadığı talihsizliğinin, çaresizliğinin bir benzerini bir daha tekrar tekrar yaşayarak özgürlüğe ve kurtuluşa olan inanmışlığının

2 Eki 2015

Barışın ve Kardeşliğin Gerçekleşmesi Adalet İle Mümkündür

Günlerdir Türkiye’nin dört bir tarafında, hem STK’larca hem de hükümet ve hükümete yakın kişi ve kesimlerce kardeşlik çağrıları, Ümmet bilinciyle hareket, kardeş kanını durdurabilme iradesini gösterme, kandan beslenen çatışma kültürünün yok edilmesi, farklılıkların bir arada yaşama iradesini gösterme ve hepimiz Hz. Adem'in çocuklarıyız gibi çağrılar yapılmaktadır. Özü itibarıyla İslami ve insani olan bu çağrılar maalesef hem savaşan taraflar arasında hem de sokaklarda pek karşılık bulamamaktadır.