HÛN Bİ XÊR HATİN MALPÊRA MİN

Bibêje: “Nimêja min, îbadeta min, jiyana min û mirina min, ji bo wî Xwedayê Rebbê alemê ye.” (EN'AM; 162)
25 Ağu 2015

Neden Öze Dönüş Camiası Hedef Alınmaktadır?

Son dönemlerde Öze Dönüş camiasına yönelik bazı kişiler ve kesimler tarafından bir linç kampanyasının sahneye konulduğunu, bir yıpratma ve hedef gösterme tiyatrosunun sahnelendiğini ibretle ve kaygıyla izliyoruz. Medyayı kullanarak Öze Dönüş camiasına çatan, camiamızı birilerine ve bir yerlere jurnallayan,  hedef gösteren,  eleştiri adı altında iftira ve dedikodu üreten ruh sağlıkları bozulmuş bireylere ve çevrelere maalesef ibretle şahit oluyoruz

8 Ağu 2015

Kendi Gündemimizi Kendimiz Belirlemedikçe....

 Hareketler,  siyasi ve politik yapılar kendi gündemlerini oluşturmaz ve kendi gündemleri üzerinde bir siyaset belirlemezlerse devamlı başka güçlerin gündemlerinin takipçisi olurlar. Onlarım çizdiği sınırlar dahilinde amaçsız ve gayesiz bir şekilde siyaset yapmaya çalışırlar veya siyaset yaptıklarını zan ederler. Siyasetsizlik beraberinde gayesizliği, hedefsizliği ve amaçsızlığı getirir. Siyasetsiz olan hareketler başkalarının gündemleri üzerinde oyalanıp dururlar. Esen rüzgarın büyüsüne kapılarak bir o tarafa bir bu tarafa savrulurlar. Etkisinde kaldıkları güçlerin borazanlığına soyunarak bazen onun diğer gün bir diğerinin düşmanı veya dostu olurlar.  Kendi gündemini oluşturamamanın bir sonucu olarak gündemi belirleyen güçler, diğer güçleri istedikleri yere yönlendirebilirler.

8 Tem 2015

Öze Dönüş’ün Siyasi Duruşu

 Öze Dönüş Hareketi, Tevhid, adalet, özgürlük, dayanışma ve ahlaki temeller üzerinde yükselmeye çalışan bir ıslah, ihya ve inşa hareketidir.
     Öze Dönüş,  Allah’a kulluk temelinde tevhidî dünya görüşünü; sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanda toplumda bir yaşam biçimi haline getirmeyi, toplumdaki bireylerin "erdemli insan" olmalarını sağlamayı ve medeni bir toplum inşa etmeyi amaçlayan bir harekettir.
     Öze Dönüş, zulme uğrayan, kendini savunacak güce sahip olamadığı için dua etmekten ve yardım istemekten başka çaresi olmayan insanların feryatlarına cevap verme çabasında olan bir mazlumlarla dayanışma hareketidir.

İslamcılık / İslami Hareket Tartışmaları- 2

Kürdistan İslamcılığının İflası
     7 Haziran seçimleri, sonuçları itibariyle ve her yönü ile tartışılması, değerlendirilmesi, ders çıkarılması gereken bir durumdur.  Müslümanlar olarak şapkamızı önümüze koyup biz nerede hatta yaptık, özeleştirisini yaparak,  yeniden bir durum değerlendirmesinde bulunmak bir zorunluluk halini almıştır. Biz derken sadece bir çevreyi, grubu ve cemaati kast etmiyorum. Bu değerlendirmeyi yapmanın Kürdistan’da faaliyet gösteren bütün İslami çevre ve bireylerin üzerinde düşünmesi gereken bir husus olduğuna inanıyorum.

22 May 2015

İslamcılık/İslami Hareket Tartışmaları- 1

Günümüzde “İslamcılık/İslami Hareket” hakkında bilgisi olan olmayan konuşuyor. Sözler ve sesler hiçbir dönemde olmadığı kadar çoğaldı.  Her taraf bu konu hakkında konuşan, tartışan, güya fikir beyan eden insanlarla dolup taştı. Üstelik, her konuşan her şeyi bildiğini tavırlarıyla ve davranışlarıyla gösterme çabasında, en derin meseleler, en ilmi konular, en namahrem mevzular ortalıkta hiç bir kaygı ve endişe gözetilmeksizin tartışılarak, değerler ayaklar altına alınabilmektedir.  Gerçekten herkes her şeyi biliyor mu, İnsanların ne kadar mevzu varsa, bilgisi, ilmi buna yetiyor mu? Mümkün olmamakla beraber İslami meselelerde İnsanlar bilmiyor görünmeyi bir türlü kabullenmemekte, bilmiyorum demeğe bir türlü yanaşamamakta, iddialarını sürdürmek için de sürekli mücadele etmeye, tartışmaya kendilerini mecbur hissetmektedirler.

20 May 2015

İslami Hareket ve İç Disiplin

İslam tevhid dinidir ve Allah bizden kendi rızası etrafında birlik istemektedir. Bir Müslüman olarak her fert de bu birlikteliğe (harekete, cemaate)  kalben, fikren, fiilen, iştirak etmek zorundadır. İslam bireysel olarak ta yaşanır. Ancak topluma davetin ve tebliğin ulaştırılması, bir İslam toplumunun teşekkülü cemaatler ve hareketlerle etrafında toplanmakla olabilecektir. Cemaatsel çalışma zahmetli olsa bile, kişinin yalnızlıkta bulduğunu zannettiği bütün rahatlıklardan daha hayırlıdır. İslam’ın öngördüğü cemaatte Allah’ın emirleri karşısında herkes; kuvvetlisi, zayıfı, efendisi, kölesi, hakimi, mahkumu, amiri, memuru eşittir. Üstünlük sadece takva iledir. Hz. Peygamber (A.S.) “insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır” (Tabaranî) buyurmuştur. Bu faydanın gerçekleştirilmesi için Müslümanların güçlerini birleştirmeleri gerekmektedir.

14 Nis 2015

Siyasetimiz Özgün ve Özgür Olmak Zorundadır

Genel olarak siyasal hareketler, hakkın ve halkın hakkını gözetenler ile kurulu düzenin, devletin, belli sınıfların çıkarını, menfaatini ve hakkını gözetenler olmak üzere ikiye ayrılır.
     Hakkın ve halkın hakkını gözeterek siyaset yapan hareketler; değerler ve ilkeler üzerinden siyaset yaparlar. Değerler siyaseti, toplumsal ve yüce değerlere hizmet için yapılır. Değerler siyasetinde; muhasebe, murakabe, yaptıklarını ve yapacaklarını denetleyen hesaba çeken, hizmet etme ahlakı ve erdemini taşıyan bir anlayış mantığı ile yapılır. İlkeli hareketler bütün zorluklara, yokluklara ve esen rüzgarlara gögüs gererek ilkeli rotalarında ısrar ederler.

2 Nis 2015

İttifak Arayışları ve Öze Dönüş

  Türkiye’deki ve Kürdistan’daki siyasi ve politik yapıların birbirlerine karşı konumlanmadan, kin ve düşmanlıklara davetiye çıkarmadan, birbirinin karşıtlığı ve alternatifi temelinde olmadan belli bazı ittifakları gerçekleştirmeleri, güçlerini birleştirmeleri hayırlı olumlu birer gelişmedir ve desteklenmesi gerekmektedir.
     Kürdistan’da farklı renklerin ve seslerin kendilerini rahatça ifade edebileceği bir ortamın oluşması ve bu şartların yerine getirilmesi önemlidir. Zira Kürdistan birçok dille, dine, mezhebe ve farklı fikir ve ideolojilere beşiklik etmekle bünyesinde büyük bir zenginliği barındırmaktadır.  Kürdistan’ı,  Kürdistan yapan da bu özeliğidir. Bu özeliği ile Kadim Mezopotamya topraklarında binlerce yıldır farklı medeniyetlere, kültürlere, inançlara ve etnik kimliklere beşiklik etmektedir.  Binlerce yıldır Kadim Mezopotamya halkları bu kültür ve medeniyet anlayışı ile varlıklarını koruyarak bugünlere gelmiştir.  Bu kültürün ve birikimin yaşatılıp yarınlara ulaştırılması gerekirken laik ve seküler güçler bu kültürü yok ederek kadim Mezopotamya halkları ile farklı inançlara mensup kesimleri arasına onarılması güç fitne ve düşmanlık tohumları ekerek farklı renklere, dokulara  ve halklara  büyük acılar ve travmalar yaşatmıştır.

Kurdistanilik Nedir, İslami Olmak Neyi Gerektirir?

Türkiye’de (aynı zamanda Kürdistan’da)  insanlar, şablonlarla, ezberlerle, etiket ve yaftalarla toptancı düşünmeyi, bazı kalıpların arkasına sığınarak bir jargon oluşturmayı o jargon üzerinden birilerini veya bazı çevreleri öteki olarak göstermeyi, aşağılamayı onlar hakkında kesin yargılarda bulunmayı severler. Sevmenin ötesinde derinlikli bilgiden yoksun ve mahrum oldukları için bunu kendilerine huy, karakter, hareket metodu ve davranış biçimi olarak alırlar ve dünyalarını bu oluşturdukları bir kaç kelimelik ve cümlelik şablonlar üzerine oturturlar.
Olayları, olguları, fikirleri ve düşünceleri hikmet ile kavrayıp yorumlamadığınız zaman hem kendinize hem de çevrenizdeki insanlara yazık edersiniz. Dava adamı, hareket adamı, fikir ve düşünce adamı yetiştireceğinize soytarı, şarlatan, laf kalabalığı yapan ilimden, amelden ve hikmetten uzak ağzı hoş ama içi boş bir kitleyetiştirmekten öte bir şey yapamazsınız. Sadece gecesini gündüzünü sosyal medya üzerinde geçiren, bir iki beğeni ve yorum için Mecnun’un Leyla’yı beklediği hasret ile bekleyerek saatlerce gözünü ekrandan ayırmayan, sadece konuşulmak, gündemde kalmak için abuk subuk şeyler yazarak gereksiz bir şekilde vaktini geçiren sosyal medya manyağı yetiştirirsiniz. Allah korusun bu hastalığa duçar olanların egoları tavan yapmakta, bütün değerlere savaş açmakta her değeri cahilce ve pervasızca tartışmaktan çekinmemektedir.

11 Mar 2015

Muhafazakarlaşan İslamcılık

Müslümanlar olarak İslam’ı ve İslamcılığı bir yaşam biçimi olarak kavrayamayıp; İslam’ı kullananların oldukça yoğun olduğu, hak-batıl mücadelesi alanında haddinden fazlaca cirit atan tiplerin ortalıkta dolaştığı, belki de böyle tipler üzerinden islamcı olmanın  en fazla ayaklar altına alındığı ve bu değerlerin yerlerde süründüğü bir zamanda ve zeminde yaşıyoruz.   Milliyetçi muhafazakar sağcılıkla kirletilen İslami mücadelenin,  yine bizzat bu sağcı ve muhafazakar kesim tarafından tasfiye edilmeye çalışıldığı büyük bir sorunla yüz yüzeyiz.